…..

මාසේ පඩිය අතට ගත්ත දා….

Advertisements

About apzi

An idiot!! fun! stupid! weird! rocking! awesome! n 18 for decades!!!
This entry was posted in සිතුවිලි. Bookmark the permalink.

4 Responses to …..

 1. chamilawara. says:

  Nice dream………
  Some dreams are really Good, only as dreams, not become a reality….
  hok hok hok……….. 😀

 2. නිශ් says:

  වහාම ජොබ් එක මාරු කරන්න 🙂

 3. Kasun Tharanga says:

  අප්zයි අක්ක මේ මාසේ පඩි නෑ නේද??
  ඒක මුලින්ම් දුන්නේ මුලින්ම ඉවර කරන්න නේ..ලොල්

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s