සාධාරනය….

ඔන්න මේ week end එකෙත් කථාවක් ලිව්වා.. කියවන්න

http://oyayimamayi.blogspot.com/2011/05/blog-post_21.html

මේ සේරම ලංකාවෙ කවුරුහරි පුද්ගලයෙක් ඇත්තටම අත් විඳපු අත්දැකීම්.. කරුණාකරලා මෙ කාගෙ කථාවද කියලා හොය හොය ඉන්නෙ නැතුව කථාවක් විදියට කියවන්න..ජීවිතේට අළුත් අත්දැකීමක් එකතුකරගන්න පුළුවන් වෙයි..

ඉඳලා හිටලා comment එකකුත් දාන්න.. අම්මාගෙන් බැනුම් අහ අහා blog ලියන මට ඒක හයියක් වෙයි තව තවත් ලියන්න.

Advertisements

About apzi

An idiot!! fun! stupid! weird! rocking! awesome! n 18 for decades!!!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to සාධාරනය….

  1. AMDA says:

    C ‘ mon…. keep it up.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s