සිතුවිල්ලක්…..

මහ පාරවල් දිගේ තනියම රෑ වෙලා ගෙදර එද්දි…අනෝරා වැහි  වැටෙන හැන්දෑවල දරුවො මට ගුලිවෙලා ඉන්දෙදි..මට ඔයාව මතක් උනා..පරණ පින්තූර හොයාගෙන ගියා මූණ මතක තිබුන නැති නිසා. ඔයා කොච්චර ලස්සනට හිටියද? ඔය උරහිසේ ඔළුව ඔබාගෙන මම කොච්චර දවස් හිත රවටගෙන ඇත්ද? ඒත් මට තිබුනා ආරක්ෂාවක්.. හයියක්.. තනියම ජීවිතේට මූනදෙන එක කොච්චර අමාරුද කියලා තේරෙන්නෙ ප්‍රශ්න එනකොට… තාම දරුවො පොඩි නිසා ගානක් නෑ.. ඒත්  එයාලා ලොකුවෙනකොට???

Advertisements

About apzi

An idiot!! fun! stupid! weird! rocking! awesome! n 18 for decades!!!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s